Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

ZIVVER


Makkelijk en veilig zorginformatie delen tussen zorgprofessionals en patiënten

 

Digitale communicatie is in de gezondheidszorg niet meer weg te denken. Zowel zorgverleners als patiënten/cliënten communiceren steeds vaker digitaal. Helaas ontbreken de mogelijkheden om makkelijk én veilig te communiceren in de zorg. De aandacht voor veilige mail neemt dan ook explosief toe.

MS-Outlook plug-in voor veilig mailen, chatten en uitwisselen bestanden

In Nederland verplicht de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens (Wbp) zorgorganisaties sinds 1 januari 2016 om zoveel mogelijk maatregelen te nemen om datalekken te voorkomen. Daarnaast is enkele maanden geleden op Europees niveau de General Data Protection Regulation aangenomen. Deze zal over 1,5 jaar boetes kunnen opleveren tot 4% van de jaarlijkse omzet van een bedrijf in geval van een datalek.

ZIVVER levert een laagdrempelige plug-in in MS Outlook waarmee veilig e-mailen, chatten en uitwisselen van bestanden mogelijk is. Vergeleken met bestaande oplossingen is ZIVVER’s basis uniek: veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en regie zijn alle drie even belangrijk. Als u ZIVVER gebruikt om privacygevoelige informatie te verzenden voorkomt u menselijke fouten, zorgt u dat niemand erbij kan, kunt u berichten terugtrekken en wordt er melding gemaakt van missers. ZIVVER levert bovendien verschillende besparingen op.
 

Co-creëren en testen in real life situaties in zorginstellingen in Vlaanderen en Nederland

De bèta-versie van ZIVVER zal getest worden in real life situaties in zorginstellingen in Vlaanderen en Nederland en de versie zal in co-creatie met zorgverleners worden doorontwikkeld. De gebruikservaring van meerdere zorgorganisaties moet bovendien de sensitiviteit van slimme instellingen/configuraties vergroten. Door real life testen uit te voeren, wordt ervaring opgedaan in procesmatige implementatie van de ZIVVER-dienst in zorgorganisaties. Dit is immers nog steeds maatwerk op basis van de informatiestromen, risicoherkenning en business rules.

De doelstelling is om de ZIVVER-dienstverlening aan een belangrijk aantal partijen in de grensregio en daarbuiten aan te bieden. CrossCare kan hierbij als accelerator optreden.

LiCalab organiseert:

  • Co-creatiesessies:
    Inventariseren met gebruikers hoe zij naar het concept kijken. Use cases voorstellen.
     
  • Life testen: aan de hand van een use case.
     
  • Co-creatiesessie over de implementatiestrategie

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.