Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Testen in Europa, Latijns-Amerika en Azië


Verpakking van medicatie

Looptijd van dit project: 6 maanden

Internationaal testen van medicijnverpakkingen

 

LiCalab heeft een internationaal netwerk van living labs. Voor een groot farmaceutisch bedrijf verkenden we een nieuw ontwerp voor medicijnverpakkingen met partners uit andere EU-landen zoals Nederland, UK, Italië, Denemarken, Slovenië en Frankrijk (2015) en uit Azië en Latijns-Amerika (2016). 

Co-creatie met patiënten en professionals

Op basis van de resultaten van co-creatiesessies met patiënten, apothekers en verpleegkundigen ontwierp het bedrijf drie nieuwe designs. Deze werden getest met 20 patiënten en 10 apothekers in 5 EU-landen (2015). Vandaag is de nieuwe verpakking op de markt in Nederland.

Validatie nieuw design in Latijns-Amerika, Azië en Australië

In 2016 vroeg het bedrijf LiCalab om te onderzoeken of dit Europese ontwerp ook in een andere cultuur en context werkt, nl. in Latijns-Amerika, Azië en Australië. Wat met kleur en kleurassociaties? Worden waarschuwingstekens hetzelfde geïnterpreteerd?... LiCalab zette samen met Toegepaste Psychologie van Thomas More een studie op die in november 2016 werd uitgevoerd in Australië, Japan, China, Brazilië, Colombia en Mexico. In elk land namen patiënten en zorgverleners deel aan de test.

Co-creatie sessies in België, UK, Denemarken, Italië en Slovenië:

  • 20 patienten
  • 8-10 apothekers en ziekenhuisapothekers
  • 8-10 thuisverpleegkundigen
  • 8-10 voorschrijvers

Life tests in België, UK en Denemarken met:

  • 16 patiënten
  • 16 apothekers
  • 16 patiënten
  • 10 apothekers

Life tests in Australië, Japan, China, Brazilië, Colombia en Mexico met:

  • 15 patiënten
  • 15 professionelen uit de medische sector

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.