Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

SenseRadar


Sensor om slaap en welzijn te meten

SenseRadar is een sensor om uw slaap te monitoren. Het systeem werkt op basis van een nieuwe radartechnologie, die het mogelijk maakt om door (meerdere) materialen te scannen. Het biedt de mogelijkheid om verschillende lichaamsfuncties (hartslag, ademhaling, bewegingen, in- en uitstappen, aanwezigheid, stressniveau, vocht, gewicht, fitness, valdetectie, …) te meten, om zo de zorgbehoeften te evalueren.

De algemene toestand van de persoon wordt gescand, geanalyseerd, geregistreerd en indien nodig wordt er een alarm gegeven. Al deze gegevens worden naar een smartphone, tablet of pc gestuurd zodat zowel de oudere als de verzorger het welzijn van de oudere kan opvolgen. Het doel van SenseRadar is om ouderen in staat te stellen om langer thuis te wonen, en de werkdruk van zorgverleners te verlagen.

Zowel in België als in Nederland worden er co-creatiesessies uitgevoerd. LiCalab verzorgt de co-creatie in België. Hier wordt het product gedemonstreerd en wordt er feedback verzameld omtrent de werking en mogelijkheden van het product.
De co-creatiesessie is reeds achter de rug. In Nederland volgt er nog een lab test en live test.

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.