SEAS 2 Grow


Looptijd van dit project: 1 september 2016 - 1 september 2020

Transnationaal netwerk van zorgproeftuinen

 

SEAS 2 Grow (Silver Economy Accelerating Strategies To Grow) ondersteunt organisaties om zorginnovaties bestemd voor de Zilveren Economie sneller te ontwikkelen en te implementeren op Europese schaal. Organisaties kunnen hun innovatieve producten en diensten testen in 4 landen dankzij de grensoverschrijdende accelerator die diensten verleent doorheen gans het innovatieproces. Dit project is een samenwerking van acht partners uit Frankrijk, Engeland, Nederland en België.

Organisaties kunnen in verschillende fases van de ontwikkeling terecht bij Seas2Grow:

  • In de conceptfase worden co-creatie-sessies georganiseerd met doelgroepen en experten uit de 4 landen
  • In een vroege fase van de ontwikkeling organiseert Smart Homes in Nederland lab-testen in een gesimuleerde woonomgeving.
  • Zodra er een werkend prototype is of een finaal product, organiseert LiCalab testen in de leefomgeving van de eindgebruikers.
  • De Engelse partner helpt bedrijven om nieuwe business modellen voor zorgvernieuwing te ontwikkelen.
  • De Franse lead partner begeleidt een actief werkende bedrijfscluster rond ‘Silver Economy’ met meer dan 250 bedrijven.

In 2017-2018 selecteerden de partners reeds 13 beloftevolle innovaties die door de grensoverschrijdende AgeTech Accelerator ondersteund zullen worden. De selectie vindt plaats op 4 verschillende beslissingsmomenten (4 'waves'). Meer info hierover vindt u in de presentatie (zie downloads).

Op 22 maart 2017 werden de volgende 6 innovaties geselecteerd die een traject zullen doorlopen in de accelerator: 'Entusia' (BE), 'Familities' (FR), Freya Products ' Freya Lévaté' (BE), 'Goshawk Speech Intelligibility Platform' (UK), Sensara 'Knowing better is caring better' (NL), 'Yumii' (FR)

Op 28 september 2018 werden de volgende 7 innovaties geselecteerd: moveUP (BE), into.care (BE), SleepSmarterLiveBetter (BE), E-wear (FR), Pathfinder (UK), Klup (NL), Black Velvet Audio (NL)

Benieuwd of Seas2Grow jou iets kan bieden? Bekijk alvast even het filmpje waarin CEO Hans Versmissen van Entusia toelicht wat Seas2Grow voor hem gebracht heeft.

Heeft jouw organisatie een idee, product of dienst dat door de Seas2Grow accelerator ondersteund kan worden? Neem dan contact op met vicky.van.der.auwera@licalab.be voor verdere toelichting over de te volgen procedure en de in te vullen documenten (zie downloads).

Deadline voor indiening van innovaties voor derde selectie (wave 3) is 25 april 2018.

Komt deze deadline wat te vroeg? Geen probleem. Een volgende (en laatste) oproep voor wave 4 staat gepland einde oktober 2018.

Seas2Grow is een project uit het Interreg 2 Zeeën programma van de EU. Meer info over het project en de partners op www.seas2grow.com

  • LiCalab organiseert in dit project de samenwerking tussen de living labs in de vier betrokken landen.
  • LiCalab ontwikkelt de strategie om bedrijven te werven en de selectieprocedure om innovaties te identificeren.
  • LiCalab coördineert de eerste testprojecten. Deze worden in minstens twee EU-landen tegelijkertijd uitgevoerd.

Foto's