Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Parlangi


Intergenerationele contacten

Het doel van Parlangi is om mensen over de generaties en taalgrenzen heen in contact te laten treden met elkaar. Het is een online platform waar jongeren (13-25) en ouderen (55+) conversaties voeren in de moedertaal van de oudere. Op deze manier schaven de jongeren hun taalkennis bij, en doen ze levenswijsheid op, terwijl de ouderen op hun beurt sociaal contact hebben. Sociale interactie zorgt tevens voor een beter leerproces en draagt bij tot een gezond leven.

Het platform linkt personen aan elkaar op basis van hun profiel en hun interesses, zodat ze zeker iets hebben om over te praten tijdens hun videogesprekken. Hoewel sociale media zeker niet nieuw zijn, profileert Parlangi zich als een ‘sociaal medium +’. De nadruk ligt nl. op het sociale aspect, door de face-to-face gesprekken.


Meer info op www.parlangi.net/.

De SEAS 2 Grow partners bieden volgende activiteiten aan:

  • In een eerste testfase worden ouderen uit het VK en Frankrijk samengebracht met jongeren uit België.
  • Verdere testen zullen enkel gehouden worden in het VK en Frankrijk.

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.