Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

O2NOME


Mobiele zuurstoftherapie

Oxypoint brengt met O2NOME mobiele zuurstoftherapie naar de 21e eeuw. Dit project biedt een oplossing voor de hedendaagse problematiek omtrent mobiele zuurstofvoorziening in ziekenhuizen. De huidige situatie gaat immers gepaard met een chaotische logistiek, een zware werklast voor het personeel en zuurstofverspilling. 

De visie van Oxypoint is een geoptimaliseerde zuurstoftherapie, met meer comfort en mobiliteit voor de patiënt en ziekenhuizen zelfvoorzienend te maken op vlak van mobiele zuurstofvoorziening. Om die reden ontwikkelde het Oxypoint-team de volgende generatie intelligente zuurstofflessen en bijhorende overkoepelende monitoringsoftware. In nauwe samenwerking met de Belgische en Nederlandse proeftuinen Licalab en Slimmer Leven wordt het concept afgetoetst met de verschillende belanghebbende actoren in het ziekenhuis via iteratieve co-creatiesessies en gebruikerstesten.

De slimme, hervulbare O2NOME zuurstofflessen zijn eenvoudiger hanteerbaar door de verpleging, omdat ze aanzienlijk compacter en lichter zijn ten opzichte van de huidige modellen. Bovendien hebben ze een hogere autonomie op vlak van zuurstofafgifte, door de integratie van gepatenteerde Oxypoint technologie. Door in te spelen op actuele trends en opportuniteiten zoals internet of things en personalisatie van de therapie, realiseert O2NOME verder een substantiële optimalisatie van de interne zuurstofflessenlogistiek. Dat alles maakt O2NOME tot dé nieuwe innovatie binnen de zuurstoftherapie.

LiCalab organiseert:

  • co-creatiesessie met 8 tot 10 deelnemers: (hoofd)verpleegkundigen, logistiek verantwoordelijken, technici, apothekers uit verschillende ziekenhuizen
  • Life testen met 5 tot 10 gebruikers
  • Business modelling sessie

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.