Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Minze HomeFlow


'Lower Urinary Tract' evaluatie thuis

 

Minze Health ontwikkelt internet-geconnecteerde medische producten voor gebruik in een thuisomgeving. De focus ligt op urologie. Plasproblemen zijn klachten van de onderste urinewegen en komen zowel bij mannen, vrouwen als kinderen voor.

Ziektebeelden klachten onderste urinewegen

De meest voorkomende ziektebeelden die aanleiding geven tot klachten van de onderste urinewegen zijn prostaatvergroting, aandoeningen van het zenuwstelsel, urinaire incontinentie, blaas- en prostaatkanker of incontinentie na een bevalling.

De huidige methode, uroflowmetrie en een plasdagboek bijhouden, is onbetrouwbaar en tijdrovend. Een uroflowmeting moet immers altijd in het ziekenhuis gebeuren. Een uroloog kan zich dus maar op één meting baseren. Plasdagboeken worden bovendien vaak slecht bijgehouden door de patiënt en het kost de uroloog dus veel tijd om deze te analyseren.

Minze Homeflow: een slimme thuisoplossing

Minze Health zorgde voor een slimme thuisoplossing die de uroflowmeter en het plasdagboek combineert: Minze Homeflow. De patiënt plaatst een internet-geconnecteerde uroflowmeter in zijn eigen toilet. Dit toestel stuurt de plasgegevens naar een online urologenplatform. De patiënt kan deze gegevens aanvullen met extra info zoals aandrang, pijn... in een gebruiksvriendelijke smartphone-app. Zo kan de uroloog de patiënt van op afstand opvolgen. De patiënt is ontspannen en moet zich niet meer verplaatsen naar een ziekenhuis. De uroloog kan zich focussen op de essentie, namelijk een gefundeerd advies geven op basis van de gegevens. De wetenschap beschikt eindelijk over data die het mogelijk maken om nog betere therapieën te bedenken.

In het Crosscare-project werkt Minze Health samen met de proeftuinen LiCalab en LifeLABs (Slimmer Leven) in Nederland. In het project wil Minze Health de Minze HomeFlow eenvoudig bruikbaar maken voor de patiënt, relevante informatie verzamelen voor de uroloog ter ondersteuning, en een proces ontwikkelen dat kan worden geïntegreerd in het hospitaal. Het business model zal verder uitgewerkt worden en er wordt gezocht naar nieuwe opportuniteiten.

LiCalab organiseert:

Co-creatiesessies om het concept en het proces af te toetsen en de wensen, noden en meerwaarde in kaart te brengen:

  • Co-creatiesessie met 15 patiënten (mannen, vrouwen en ouders van kinderen)
  • Co-creatiesessie met 10 zorgprofessionals: urologen, nefrologen, hoofdverpleegkundigen, bekken-bodem-specialisten, kinderartsen

Life testen

30 personen in thuisomgeving, in opvolging bij urologen

Business modelling

Co-creatie sessie met professionals om het businessmodel af te toetsen

 

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.