Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

LiZe


Lithium Zelftest

Lithium zelftestmethode voor patiënten met bipolaire stoornis

 

In LiZe ontwikkelen GGZe en bedrijf CE-Mate een lithium zelftestmethode met blended care zorgmodule voor cliënten met een bipolaire stoornis.CE-Mate heeft al een gevalideerde lithium zelftest ontwikkeld op basis van een unieke en gepatenteerde Lab-on-a-Chip-technologie die gebruik maakt van capillaire elektroforese. De applicatie is in een eerdere fase technisch en klinisch gevalideerd.

In dit project wordt een telecommunicatieplatform ontwikkeld waarmee data van de lithium zelftest met een bluetooth en IP-verbinding gedeeld worden met het systeem van het klinisch laboratorium en/of de psychiatrische instelling. Er wordt ook een blended care module ontwikkeld waarin de gemeten data worden gebruikt om de cliënten meer inzicht te geven in eigen patronen van pieken en dalen in hun stemmings- en energieniveau. 
Met dit systeem worden cliënten veel minder belast met laboratoriumonderzoeken en is het risico op gevaarlijke bijwerkingen zoals lithiumvergiftiging veel kleiner. Het behandelende team krijgt bovendien een veel directer en completer beeld van de situatie van de cliënt op basis waarvan zij hun medicatievoorschriften kunnen baseren. Daarbij kan de combinatie van de lithium zelftest en de blended care module leiden tot betere medicatietrouw en daardoor een effectievere behandeling van bipolaire stoornissen.

Met de proeftuinen binnen dit Crosscare project wordt onderzocht hoe de lithium zelftest het best in de psychiatrische behandeling in Nederland en België kan geïmplementeerd worden. Beide proeftuinen organiseren co-creatiesessie met gebruikersgroepen van zowel cliënten als behandelaren met als doel de lithium zelftest en de blended care module verder te ontwikkelen en te implementeren.
 

Foto's

Hoe kunnen we met u samenwerken?

U innoveert in de zorg- of welzijnssector en zoekt een betrouwbare partner?
We zijn benieuwd naar uw idee.