Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Zeven nieuwe projecten gelanceerd

Eind 2018 werden wederom 7 beloftevolle innovaties geselecteerd voor ondersteuning door het AgeTechAccelerator programma van het Interreg-project  SEAS 2 Grow. Deze innovaties dragen bij aan een verhoogde kwaliteit van leven van 65-plussers uit het 2-Zeeën gebied (België, Nederland, UK en Frankrijk).

Seas2Grow steunt innovaties door ze een toegang te bieden tot een Europese markt. We betrekken eindgebruikers, overheden, zorgexperten, aankopers… uit de vier landen in matchmaking-sessies, co-creatiesessies, live testen en business sessies. Met hun feedback en inzichten zorgen we voor een betere product-market-fit.

LiCalab geeft inzichten in de Belgische markt voor vijf van deze innovaties : YourmedPack (slimme medicatieverdeler), CareTeam (‘Internet of Things’ zorgnetwerk), VIA (app voor vrijwilligersvervoer), CushHealth (valpredictie en -preventie), Unaide (app voor geconnecteerde zorg). Binnenkort lanceren wij de oproepen voor deelname als eindgebruiker of expert aan deze bedrijfsprojecten. Wil je meer info over dit programma, de aanmeldprocedure, de gesteunde innovaties of de mogelijkheden voor jouw innovatief idee? Contacteer vicky.van.der.auwera@licalab.beJe kan je een laatste keer aanmelden voor dit programma vóór 26 april 2019. Blijf ook op de hoogte via onze website.


YOURmedPack
YourmedPack is een slimme medicatieverdeler die monitort of medicatie ook werkelijk genomen wordt. Indien de gebruiker zijn medicatie vergeet te nemen, dan wordt hij/zij daar eerst van verwittigd via auditief signaal en een bericht. Dit bericht kan ook doorgestuurd worden naar een zorgcentrale of naar de  familie/mantelzorgers. YourmedPack wil zo therapietrouw verhogen en ondersteuning bieden om medicatie zelfstandig in te nemen.

YourmedPack is een product van Yourmeds, UK.


 

CareTeam
CareTeam zorgt voor een betere coördinatie van de zorgondersteuning voor ouderen in hun eigen huis. Het is een beveiligd netwerk waaraan iedereen kan deelnemen die bij de zorg van een oudere betrokken is, zoals familie, mantelzorgers en professionals. CareTeam wordt als app aangeboden voor installatie op smartphone of tablet en zorgt ervoor dat informatie over de oudere kan ingegeven en gedeeld worden door zorgnetwerk.

CareTeam is een product van Nquiringminds, UK.


VIA
VIA is een app waarmee je vrijwilligersvervoer kan plannen. Je kan vrijwilligers ingeven in de tool en ritten plannen. VIA geeft een up to date overzicht van de uitgevoerde en geplande ritten.

VIA is ontwikkeld door Nascenta (UK) en getest in samenwerking met de lokale overheid van Cambridgeshire, UK.

 


CushHealth
CUSH Health (UK) ontwikkelt een monitoring-platform om valincidenten bij ouderen te bestrijden. Een team van artsen ontwikkelt deze toepassing. Het platform heeft als doel om vallen te voorspellen op basis van bepaalde gedragingen, symptomen en valrisico’s.

 


Unaide
Unaide is een platform dat zorgverleners verbindt met elkaar en met de technologie aanwezig in woningen en/of zorginstellingen. Technologie kan geïnstalleerd zijn in de woning (bv. slimme sensoren, slimme weegschaal,..) of kan gedragen worden door de eindgebruikers (bv. slimme horloge, personenalarmsysteem,..). Unaide biedt een overzicht van gebeurtenissen en kan berichten sturen naar mantelzorgers en/of zorgprofessionals.

Unaide is een product van het Franse bedrijf Unaide.