Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

SEAS 2 Grow: Acht projecten geselecteerd in wave 5

In mei 2019 werden weerom acht beloftevolle innovaties geselecteerd voor ondersteuning door het AgeTechAccelerator programma van het Interreg-project  SEAS 2 Grow. Deze innovaties dragen bij aan een verhoogde kwaliteit van leven van 65-plussers uit het 2-Zeeën gebied (België, Nederland, UK en Frankrijk).

Seas2Grow steunt deze innovaties door ze een toegang te bieden tot een Europese markt. We betrekken eindgebruikers, overheden, zorgexperten, aankopers ..uit de vier landen in matchmaking-sessies, co-creatiesessies, live testen en business-sessies. Met de feedback en inzichten zorgen we voor een betere product-market-fit. LiCalab geeft inzichten in de Belgische markt voor vijf van deze innovaties: Stim’Art, TeleFON, ROLLZ, MusicChair, WellWatch. LiCalab begeleidt ook de buitenlandse activiteiten die opgezet worden voor Memoride en Memory Home.

Binnenkort lanceren wij de oproepen voor deelname als eindgebruiker of expert aan deze projecten.
Wil je meer info over dit programma, de gesteunde innovaties of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Contacteer vicky.van.der.auwera@licalab.be. Blijf ook op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

Stim’Art
Stim’Art is een Mobile Health applicatie voor cognitieve stimulatie. Een app die de hersenen traint door de gebruikers onder andere spelletjes te laten spelen, een quiz te laten invullen, informatie over cultuur en geschiedenis mee te geven.

De doelgroepen zijn Alzheimerpatiënten, personen die een beroerte of CVA doormaakten en kinderen met een cognitieve achterstand.

LiCalab zal in het najaar van 2019 een live test opzetten met 50 eindgebruikers, in samenwerking met zorgprofessionals, begeleiders en familie van de eindgebruikers.
Stim’Art is een product van het Franse bedrijf Dynseo.

TeleFON
TeleFON maakt het mogelijk om kwalitatieve logopedie te leveren op een digitale manier. Afwisselingen in de oefeningen en loggen van de oefeningen stimuleren therapietrouw en de effectiviteit van de therapie. Bovendien maakt het platform ook enkele professionele logopedische oefeningen toegankelijk voor alle individuen.

LiCalab zal sessies met professionals opzetten om TeleFON af te toetsen voor de verschillende potentiële gebruikers.

TeleFON is een product van Mieke Moerman (Neus- Keel- Oorarts/Foniater, Hoofd- en nekchirurg) in samenwerking met partnerorganisaties.

 

ROLLZ
ROLLZ, een Nederlands Bedrijf, ontwikkelt een Parkinson-rollator die Parkinsonpatiënten ondersteunt met extra functionaliteiten om de symptomen van ‘Freezing of gait’ (plotse bevriezing van stappen) te overwinnen. Dankzij optische, hoorbare en tactiele feedback en controle via een app helpt ROLLZ patiënten om mobieler te zijn. LiCalab zal sessies met professionals en ervaringsdeskundigen opzetten om het product met hen af te toetsen.

MusicChair
MusicChair is een fauteuil die personen met dementie onderdompelt in een cocon van muziek, zonder een hoofdtelefoon te gebruiken.

MusicChair richt zich vooral op zorginstellingen en woonzorgcentra en wil de bewoners een ‘veilige plek’ bieden. De muziek afgespeeld vanaf een persoonlijke afspeellijst roept herinneringen op. Zo maken bewoners contact met hun eigen emoties. De andere mensen in de kamer worden niet gehinderd door de muziek die wordt gespeeld.

LiCalab zal sessies met professionals en ervaringsdeskundigen opzetten om het product met hen af te toetsen.


WellWatch
In het project WellWatch wordt een slimme armband (horloge) gekoppeld met de alarmcentrale van Care UK, één van UK’s grootste zorgleveranciers.

The WellWatch kan hartslag en beweging monitoren en kan een bericht verzenden naar mantelzorgers en indien nodig naar de alarmcentrale wanneer signalen afwijken van het vooropgestelde patroon. Ook kunnen dragers zelf een noodoproep plaatsen als zij dringende hulp nodig hebben.
LiCalab zal interviews met professionals en een beperkte marktstudie uitvoeren.
 

Memoride
Memoride combineert een traditioneel fitnesstoestel met robuuste, gebruiksvriendelijke software. Dankzij het internet fietsen gebruikers langs routes die ze kennen uit hun kindertijd of langs bestemmingen die ze voordien enkel op foto zagen. Zo worden zij enthousiaste deelnemers aan een betekenisvolle fysieke activiteit waardoor hun levenskwaliteit en die van hun omgeving erop vooruitgaat.
Memoride zal met de steun van de Franse en Engelse partners van SEAS2Grow een marktverkenning doorlopen in beide regio’s.

 

Memory Home
Memory Home is een methode om het contact met mensen met dementie te verbeteren. Bij de techniek van het geheugenpaleis worden zichtbare objecten in het huis van de persoon met dementie geselecteerd, zoals een tafel, fornuis, schilderij of bed. Deze objecten worden gekoppeld aan positieve herinneringen van dierbare personen. Personen met dementie kunnen vervolgens zelfstandig of samen met hun omgeving, van hulpverlener tot mantelzorger of kleinkind, dagelijks de route afleggen.