Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Route 11 testte de ZAPP-app

Mensen in de geestelijke gezondheidszorg zelf meer aan het stuur zetten van hun therapie, dat is de doelstelling van ZAPP, de zelfscore-app die Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven ontwikkelde. In het kader van het CrossCare programma testte LiCalab deze app uit. Route 11 stapte graag mee in dit project. Route 11 werkt al heel herstelgericht en deelnemers werken hun eigen behandelprogramma op maat uit samen met de begeleiders. Een perfecte testcase dus!

ZAPP laat cliënten hun eigen leefdomeinen evalueren en visueel in kaart brengen. Het resultaat is een spin, die meteen en overzicht op de eigen situatie biedt. Dit instrument is oorspronkelijk ontwikkeld voor de forensische psychiatrie om cliënten inzicht te geven in hun eigen risicofactoren en samen met het behandelende team mee richting te geven aan hun behandel- en resocialisatieplan.

Route 11 testte als eerste de versie voor de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg uit. Deze versie werd ontwikkeld met de Zelfredzaamheidsmatrix als basis. De Zelfredzaamheidsmatrix is een gevalideerd instrument dat ontwikkeld werd door GGD Amsterdam en de zelfredzaamheid toetst op 13 leefgebieden.

Route 11 is een psychosociaal revalidatiecentrum in Turnhout dat dagtherapie in groep aanbiedt aan volwassenen met psychische moeilijkheden. De zelfscore app vormt een basistool om aan de slag te gaan en doelen te stellen vanuit een positieve basis.

In oktober 2018 ging Route 11 met ZAPP aan de slag. Begin februari 2019 rondden we de testperiode af en luisterden we naar de feedback van de deelnemers. Het instrument werd als heel gebruiksvriendelijk ervaren. De app is logisch opgebouwd en is zelfs zonder handleiding intuïtief in gebruik.

Naast suggesties op grafisch en tekstueel vlak, leverden de deelnemers veel input om dergelijk instrument in de therapie in te zetten.

Het resultaat, de gevisualiseerde spin, gaf een goed overzicht én inzicht in de verschillende leefdomeinen. De spin vormde een gestructureerde leidraad voor het begeleidingsgesprek tussen deelnemer en begeleider. De ZAPP-app kan voor deelnemers als alternatief herstelplan gebruikt worden.