Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Proeftuinonderzoek naar no-shows in tandartspraktijken

Proeftuinonderzoek naar no-shows in tandartspraktijken

No-shows worden door tandartspraktijken, maar ook door andere zorgverleners, beschouwd als een belangrijk probleem. LiCalab en de Expertisecel Psychologie, Technologie en Samenleving van Thomas More onderzoeken samen met Caldr hoe groot dit probleem is en hoe de frequentie en/of impact kan worden verminderd. Caldr ontwikkelt hiervoor een tool voor een interactieve communicatie tussen tandarts en patiënt.

Op basis van interviews met tandartspraktijken, maar ook met artsen-specialisten, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners, worden no-shows - patiënten die niet komen opdagen voor de afspraak zonder (tijdig) te annuleren - als een substantieel probleem ervaren.
Om dit probleem aan te pakken, moeten planning en communicatie op maat van zowel patiënt als zorgverlener hand in hand gaan.

Het onderzoekstraject is opgesplitst in twee fasen. LiCalab deed een nulmeting met patiënten en tandartsen. In de volgende weken wordt Caldr in enkele praktijken geïnstalleerd. Na enkele maanden gebruik worden patiënten en tandartsen opnieuw bevraagd over hun ervaring met de tool. Elke fase bestaat uit een kwalitatieve meting (in de vorm van een bevraging) en een kwantitatieve meting (een gegevensanalyse op basis van no-shows geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier).
Het doel is in de eerste plaats om meer bewustzijn te creëren omtrent het no-show probleem. Ten tweede om inzichten te delen die nuttig zijn voor tandartspraktijken, andere zorgverleners en allerlei dienstverleners in de zorg.

Lees meer over dit onderzoek op de blog van Caldr. Klik hier!