Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuw jaar, nieuwe projecten.

Nieuw jaar, nieuwe projecten.

In januari startten we heel wat nieuwe projecten op. Binnen CrossCare neemt LiCalab deel aan twee projecten: iPitup (een beweegbank) en Snoezle (een mobiele snoezelruimte). Daarnaast werken we mee aan drie projecten van het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen: BIBOPP (Burgers in Beweging met Online Preventieplatform), Ogen & Oren (een digitale woonassist) en Noblito (een app om het netwerk rond een oudere te versterken).


1. iPitup
Het iPitup project wil ouderen langer fysiek actief laten zijn in hun eigen woonomgeving. Het beweegpakket bestaat uit drie onderdelen: de beweegbank, een bijhorende beweegapplicatie en een coaching- en opleidingsprogramma. De beweegbank is een meerpersoons-zitbank met beweegfuncties die een unieke waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk maakt. De beweegapp is een virtuele coach en motivator, waarmee iedereen aan de slag kan, ongeacht de leeftijd. Het coaching- en opleidingsprogramma vormt mensen tot iPitUp-trainers. Een iPitUp-trainer begeleidt, coacht en motiveert op individueel en groepsniveau. Voor meer informatie over het project, contacteer Sascha Vermeylen (sascha.vermeylen@licalab.be)

2. Snoezle
Snoezle Snoezle is een mobiele oplossing om te snoezelen, een multi-sensorische beleving voor personen met een mentale beperking of dementie. De Snoezle bestaat uit een tentje met een digitaal bedrukte afbeelding in combinatie met geluid en licht. Er zijn verschillende gepersonaliseerde thema’s mogelijk. Zo werd het thema ‘bos’ ontwikkeld voor personen die graag worden geprikkeld en het thema ‘onder water’ voor een meer rustgevende sfeer. Voor meer informatie over het project, contacteer Sascha Vermeylen (sascha.vermeylen@licalab.be)

 

3. BIBOPP
BIBOPP staat voor Burgers in Beweging met Online Preventieplatform. BIBOPP zal een digitaal platform ontwikkelen voor een preventief en lokaal gezondheidsbeleid. Het is een samenwerking tussen VITODomus MedicaPreventiecentrum HVRTLiCalabThomas MoreStad Turnhout en BALDEMORE. Er wordt vertrokken van de vernieuwde versie van de Gezondheidsgids van Domus Medica (GGDM), een vragenlijst die peilt naar jouw gezondheid. Op basis van de resultaten volgt hieruit een persoonlijk preventieplan. Daarnaast wordt een (lokaal) aanbod aan preventieve acties en maatregelen aangereikt. BIBOPP bevordert zo de overgang naar een duurzame gezondheidseconomie. LiCalab zal in samenwerking met de lokale overheden deelnemers rekruteren voor co-creatie en testen. BIBOPP wordt gesteund door het zorginnovatiefonds van Provincie Antwerpen. Voor meer informatie over het project, contacteer Sascha Vermeylen (sascha.vermeylen@licalab.be).


4. Ogen & Oren
Het project Ogen & Oren wil ervoor zorgen dat de senior zo optimaal mogelijk thuis kan blijven wonen bij volledig welzijn. Hiervoor ontwikkelde het bedrijf Digitale Woonassistent een online applicatie die noden en pijnpunten van de woning blootlegt en een oplossing biedt. Dit kan worden gerealiseerd door het potentieel van alle ‘ogen en oren’ van personen die verschillende diensten aan huis leveren optimaal in te zetten. Al deze meldingen worden verzameld in het centrale systeem van de Digitale Woonassistent en opgevolgd door een dossierbeheerder met specifieke expertise. Afhankelijk van de aard van de vraag zal een technieker of een dienstenleverancier ter plaatse komen. Ogen & Oren wordt gesteund door het zorginnovatiefonds van Provincie Antwerpen. Voor meer informatie over het project, contacteer Leen Broeckx (leen.broeckx@licalab.be)

 

5. Noblito
Noblito zal in Olen een digitaal platform uittesten om het netwerk rond kwetsbare senioren te versterken. Het platform laat toe dat ouderen betekenisvolle contacten blijven behouden of zelfs uitbreiden zonder zelf te moeten kunnen werken met een computer of smartphone. Meer participatie van ouderen aan betekenisvolle activiteiten is ook een betrachting van het platform. Noblito ondersteunt de buurtgerichte zorg en de werking van woonzorgcentra.