Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

[In de kijker] Jeroen Peeters - Algemeen Directeur gemeente Olen

[In de kijker] Jeroen Peeters - Algemeen Directeur gemeente Olen

Ik ben Jeroen Peeters, algemeen directeur van het lokaal bestuur Olen. Als kleine landelijke gemeente staan we voor heel wat uitdagingen. Tegen 2030 worden we geconfronteerd met een sterke stijging van 65plussers. Bovendien zal tegen 2030 30% van onze huishoudens bestaan uit alleenstaanden. Dit opent een vraagstuk rond het organiseren van een betaalbaar zorgaanbod en vraagt van het bestuur de komende jaren een sterke visie en creativiteit.

Sinds 2011 wordt in Olen gewerkt aan de realisatie van een woonzorgzone. Een concrete vertaling is een eerste voetgangerszone in Olen Centrum. Centraal staat ons lokaal dienstencentrum “Komie Geire” als ontmoetingscentrum voor mensen van 0 tot 100+. Qua interne organisatie betekent dit ook dat we heel duidelijk de link gemaakt hebben tussen welzijn en zorg door de sociale dienst, het zorgteam en het lokaal dienstencentrum te laten aansturen door één diensthoofd sociale hulp en dienstverlening.

De voorbije jaren werd de woonzorgzone uitgebouwd in Olen centrum. De uitdaging bestaat er de komende jaren in na te gaan hoe we verdere stappen zetten en het aanbod over het hele grondgebied brengen. Vanuit de waarden “blik naar buiten en blik vooruit” willen we hierbij ook inzetten op zorginnovatie. Dit maken we vandaag waar in pilootprojecten met private partners. We zetten op die manier vandaag in op digitale buurtnetwerken via “Hoplr”, op sensortechnologie in zorg via het project “Slimme sensoren in zorg” en het project “Noblito” om in te zetten op netwerkvorming en versterken van de sociale kring rond ouderen. In deze laatste twee projecten is ook LiCalab voor ons een sterke partner. De vraag die we ons op het vlak van zorginnovatie continu stellen is in hoeverre technologie onze ambitie kan ondersteunen. Het feit dat Olen voor het project slimme sensoren in de zorg samen met LiCalab, TIVEDO, WZC Zilverlinde en het zorginnovatiefonds van de provincie op woensdag 24 april 2019 een Belfius Smart Insurance Award won, mag een bewijs zijn dat we op dit vlak ook als organisatie het verschil kunnen maken voor de 12.500 Olenaars