Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Dit was 2018

Dit was 2018

LiCalab blikt terug op een geslaagd jaar. Ons panel groeide tot meer dan 1300 leden en we organiseerden proeftuinactiviteiten voor 29 bedrijven en organisaties. Daarbij werden 17 co-creaties en workshops en 14 gebruikerstesten georganiseerd waarin deelnemers feedback gaven over gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring van zorginnovaties. Zo droegen de LiCalab-panelleden en zorgprofessionals bij aan de zorg van morgen! LiCalab wil iedereen bedanken die samen met ons van het afgelopen jaar een fantastisch jaar heeft gemaakt.

LiCalab was in 2018 actief in drie Interreg-projecten; CrossCare, Seas2Grow en HELIUM. CrossCare is een crossborder-programma waarin Nederlandse en Vlaamse bedrijven zorginnovaties uittesten in proeftuinen aan beide zijden van de grens. Voor zeven CrossCare-projecten organiseerde LiCalab co-creaties, real life testen met potentiële eindgebruikers en business modeling sessies met zorgprofessionals. Seas2Grow is een nauwe samenwerking tussen partners in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het afgelopen jaar werkte LiCalab aan elf projecten binnen dit programma. HELIUM is een project van Interreg Europa dat zich richt zich op gezondheid, welzijn en bio-wetenschappen als slimme specialisatie-sectoren met een hoog innovatiepotentieel.

Binnen twee Europese AAL (Active Assisted Living) Programma's ondersteunde LiCalab de ontwikkeling van innovatieve technologieën om mensen langer thuis te laten wonen. LiCalab leverde hier de inzichten van eindgebruikers aan.

Ook bedrijven vinden steeds beter de weg naar LiCalab. We brachten mensen rond de tafel om ideeën af te toetsen en uit te werken. Met bevragingen brachten we eerste inzichten in kaart en we organiseerden human factor studies en real life testings waarbij de menselijke interactie met innovatieve producten werd afgetoetst

We zijn trots dat we dit konden realiseren met een sterk zevenkoppig team, en ook dankzij de positieve samenwerking met partners zoals het Health & Care Netwerk, Mobilab & Care, zorggroep Orion... Maar natuurlijk en vooral ook dankzij de vrijwillige inzet van de LiCalab-panelleden en de vele zorgprofessionals die bereid waren om kritisch en constructief hun bijdrage te leveren.


LiCalab wil iedereen bedanken die van het afgelopen jaar een fantastisch jaar hebben gemaakt.


Krijg je kriebels om deel te nemen aan panelactiviteiten? Word een held van de toekomst en meld je aan: https://www.licalab.be/nl/test-mee