Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

CrossCare breidt uit!

Op 5 februari heeft Interreg Vlaanderen Nederland de aanvraag voor uitbreiding van het CrossCare-project goedgekeurd. We vertrekken vanuit zeven concrete zorguitdagingen in de Grensregio Vlaanderen-Nederland en doen hiervoor een oproep voor geïntegreerde oplossingen.

 


Duurzame en blijvende oplossing
Uitgangspunt van dit vervolgtraject is om te werken aan een duurzame en blijvende oplossing voor de problemen van de eindgebruikers. Noch zorgorganisaties, noch bedrijven alleen zijn doorgaans in staat om zo’n totaaloplossing te ontwikkelen.

Hierbij ontstaat de noodzaak om een partnerschap te sluiten tussen zorginstelling(en) en bedrijven. Zij werken samen een geïntegreerd businessmodel uit, dat zowel sociale als economische impact nastreeft. In CrossCare 2 implementeren we de methodiek die ontwikkeld en getest werd in het Interreg Noordzee-project Shine en in het project ‘Nutrition Platform for Chronic Care’ in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse overheid. Via een gemeenschappelijk businessmodel streven de partners naar ‘gedeelde waarde’ tussen zorginstellingen en bedrijven.

 

POM West-Vlaanderen
Hiertoe wordt ook POM West-Vlaanderen partner in CrossCare. POM West-Vlaanderen zal de andere partners coachen om de methodiek en de e-tool die werd ontwikkeld in het Shine-project te implementeren voor de specifieke zorguitdagingen per regio. De e-tool biedt een gestructureerde en stapsgewijze aanpak en geeft inzichten om een ecosysteem op te zetten dat het best de innovaties ondersteunt. De tool houdt daarbij ook rekening met opschaling in een latere fase naar andere regio’s binnen en buiten de grensregio.


Succesvol CrossCare
Projectleider Kelly Verheyen licht toe: “Op deze manier komen we tegemoet aan de tekortkomingen die we opmerkten in het lopende CrossCare-project. Het lopende CrossCare-project loopt vlot, met enkele opvallend positieve resultaten van ondernemers. Zoals bijvoorbeeld Zivver, Bedal, Minze en EmmaCOPD. De ondernemers zijn tevreden over de ondersteuning van de proeftuinen, die o.a. eindgebruikers betrekken, instaan voor co-creatie en live-testen, lead users identificeren in de thuis- en grensoverschrijdende markt en inzichten helpen vergaren over regelgeving in beide markten. Deze ondersteuning zal dan ook opnieuw volledig geïntegreerd worden bij de ondersteuning van ondernemers en zorgorganisaties.”

In 2016 is CrossCare van start is gegaan met als doel innovaties in de zorg te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Inmiddels zijn er 24 ondernemers die binnen CrossCare gebruik maken/maakten van de faciliteiten in de zes zorgproeftuinen en het bijbehorende fonds. Het afgelopen jaar zijn de eerste trajecten succesvol afgerond.