Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Patiënten hebben een specifieke kennis, namelijk ervaringskennis. Zij kregen immers zelf te maken met de lichamelijke, financiële en emotionele impact van een aandoening. Zij verdienen daarom bijzondere aandacht, en hen betrekken bij onderzoek vereist een bijzondere aanpak.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg voerde een studie uit over het betrekken van patiënten bij onderzoek (2019). Ook LiCalab leverde hiervoor input. We geven graag een korte samenvatting van het rapport. Op de website van KCE kan je een uitgebreide versie downloaden.

Lees verder »

[In de kijker] Famke van 't Antwoord

Hallo, Ik ben Famke en ik werk als opbouwwerker voor T’ANtWOORD te Turnhout. T’ANtWOORD is een vereniging die zich inzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Wij vertrekken vanuit de ervaringen van mensen in armoede en brengen knelpunten en drempels van grondrechten in kaart. Zo bekijken we samen wat we kunnen doen om de situatie van mensen in armoede te verbeteren en gaan hiervoor in dialoog met het beleid.

Lees verder »

Begin november organiseerden we twee co-creatiesessies voor Moody. De intentie van Moody is om een digitale applicatie voor begeleiders ((groot)ouder, leerkracht, zorgverlener…) van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) te ontwikkelen. Het wordt een gebruiksvriendelijk platform dat het dagverloop en de gemoedstoestand van het kind bevordert en voorspelt. Het voorspellende karakter zorgt ervoor dat de begeleider een beter inzicht krijgt in de leefwereld van het kind.

Lees verder »

In het Seas2Grow programma begeleiden we Nquiringminds (UK) en Unaide (Frankrijk)  bij de verdere ontwikkeling van hun digitale communicatieplatform. Care Team (Nquiringminds) en Klara (Unaide) zijn twee applicaties die de communicatie tussen verzorgenden en familieleden van zorgbehoevenden structureert. Boodschappen, taken, en afspraken kunnen in de app geraadpleegd worden. Beide systemen zijn (optioneel) verbonden met sensoren in huis.  De groep verzorgenden stond zeker open voor dergelijke digitale communicatie en gaf ideeën ter verbetering. Zijn ook de ouderen van vandaag klaar voor zo’n zorgtechnologie?

Lees verder »

ACSELL Kick-off Stuttgart

In ACSELL werken zeven Europese regio’s samen om open innovatie-ecosystemen te ontwikkelen of te versterken door eindgebruikers vroeg te betrekken bij het innovatieproces. In het project doen de partners aanbevelingen om beleidsplannen en –instrumenten aan te passen of aan te vullen op basis van uitwisseling van goede praktijken vanuit de verschillende regio’s.

Lees verder »

Seas2Grow – AgeTechWorks

Kan technologie helpen om de toenemende vraag naar complexe zorg te beantwoorden? Met het oog op de toenemende vergrijzing enerzijds en een krimpende arbeidsmarkt anderzijds, denken we steeds meer aan nieuwe en slimme manieren van zorg geven. Binnen het Interreg-project SEAS2Grow werkt LiCalab al een kleine 4 jaar samen met partners over grenzen heen aan oplossingen.

Lees verder »

[GEZOCHT] Mensen die lijden aan hartfalen

Ben jij een persoon met hartfalen (wanneer het hart minder goed bloed kan rondpompen)? Of ondersteun je een persoon met hartfalen (vb. partner, ouder, zoon, dochter...)? Dan kan jij ons misschien helpen? LiCalab en Thomas More organiseren een groepsgesprek over hartfalenzorg.

Lees verder »

Een geslaagde VIP-paneldag!

Zaterdag 23 november vond onze VIP-paneldag plaats bij Thomas More in Turnhout. Op deze verwendag zetten we onze proeftuiniers graag in de bloemetjes om hen te bedanken voor hun bijdrage aan projecten. Een lekkere lunch, leuke uitstappen en de enthousiaste deelnemers maakten er een geslaagde dag van. Fijn om nieuwe, en minder nieuwe, gezichten te zien. Bedankt!

Lees verder »

Warme & gezonde wensen

De Sint is geweest. Dat wil zeggen dat de kerstbomen in vele huiskamers beginnen te verschijnen. We maken van de gelegenheid gebruik om jullie alvast een fijne kerst en een mooi, interessant en gezond 2020 te wensen. We zien jullie volgend jaar graag terug!

Lees verder »